CƠ KHÍ & DỊCH VỤ ĐẠI PHÚC
91/3 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

Sản phẩm

Dapha - thùng phuy đại phúc

PHUY LOẠI 1

Mã sản phẩm: P001

Phuy loại 1 là phuy đạt chất lượng tốt, đã được kiểm định .......

Phuy loại 2

Mã sản phẩm: P002

Phuy loại 1 là phuy đạt chất lượng tốt, đã được kiểm định .......

Phuy loại 3

Mã sản phẩm: P003

Phuy loại 1 là phuy đạt chất lượng tốt, đã được kiểm định .......

Hotline

Tư vấn và hỗ trợ

Hỗ trợ trực tuyến